3 campen in malcanderen, groot 9 morgen 94 roeden | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

3 campen in malcanderen, groot 9 morgen 94 roeden

eigenaar: Willem van Berckenrode, Roelof Adriaensz en Maritgen Gerytsz weduwe

huurder: Roelof Adriaensz en Maritgen Gerytsz weduwe