"Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den gemenen met Monekedammer roeden, 400 roeden voor 1 een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant, ende waer de sloten geen voet uijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn dat vast land was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren, ende die 50 roe ende minder waren is vrij geweest. Item die meerder als 50 roe waren, hebben die vrijicheit van 't 50 roe affslach oock gebruijckt"

Maatboek Waterland Inv 63 fol 1
Maatboek Suderwoude

"Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den gemenen met Monekedammer roeden, 400 roeden voor 1 een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant, ende waer de sloten geen voet uijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn dat vast land was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren, ende die 50 roe ende minder waren is vrij geweest. Item die meerder als 50 roe waren, hebben die vrijicheit van 't 50 roe affslach oock gebruijckt"