Adriaen Anssenz | 1430

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

zijn zoon Ansse Adriaen Anssenz.z, Dordrecht: rente tbv hem en van jvr Machteld Ansse Mathyszdochter, vrouw van Hughe van Foreest, op Haarlem, ½ jaar 7 £ 3sc 4d (184 fol 87v); 1440: ½ jaar rente, 6 £ 12sc 2d 2 mite (195 fol 67v); 1428-1429: (fol 39v) Machteld Ansse Mathyszdochter en Ansse Adriaen Anssenz.z. kopen op 1428-09-17 een lijfrente van 10 R gld per jaar op Haarlem voor 140£ 5sc