Ading Doedenz | 1424

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Ading Doedenz: maakt zeedijk bij St Maarten, het 2e vak voor 4¼ nobel, het 3e voor 4 ½ nobel, het 4e voor 4 nobel 1 ½ quart (855 fol 4v); (fol 10v) die daertoe gheeet is myns heren zeedyck te bewaren en dagelics op te wesen, voor zyn cost en arbeid 6£; 1425-1426: (857 fol 9v) van idem 6£, (fol 96 ?) maakt 6 roeden zeedyk te St Maarten voor 2¼ nobel; 1427: (857 fol 26v) die geest is zie boven, 6£; (fol 28) maakt 6 roeden dijk te Sint Maarten, 3 nobel 1½ quartier