Abraham Adriaensz | 1617-12-06

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 269, 270
Voornamenindex

leen van Vianen: no 610) ½ hoeve in Scherpenswijk, gesplitst; 610C) 3 morgen strekkende van de Corte kade tot de Zederik, waarvan 610D) de eerste morgen aan de dijk is, Dirk Adriaansz voor zijn vrouw Janneke Leenderts, na dode van haar moeder Antonia Jan Dircsdochter; 1619-02-01: Dirc Adriaensz voor Jan Dircsz bij dode van diens moeder Janneke Leenders, belend noordoost: Pieter Florisz, zuidwest: de korte kade; 610D) 1 morgen in een camp van 5 morgen, Abraham Adriaensz voor zijn vrouw Fyke, na dode van haar moeder Antonia; 1661-12-13: Jan Gerritsz te Lakerveld, na overdracht door Fytje Leenderts, weduwe van Abraham Adriaensz; 610B) 4 morgen: Abraham Adriaensz voor zijn vrouw Fyke na dode van haar moeder; 610A): 1588-11-20: Leendert Jansz voor Antonia Jan Dircszdochter, binnen een jaar na dode van haar vader Gerrit Jan Dircsz