Claes Gysbertsz | 1569

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 322
Voornamenindex

leen van Vianen: no 710) 2 morgen gemeen in een viertel in Outena, Frans van Issen Bernardsz voor zijn vrouw Hester George Ludolfdochter, belend oost: Claes Gysbertsz, beneden: Ernst Gysbertsz