Yff Jacobsz | 1453-1481

Bruinvis: Alkmaar p 31
Voornamenindex

schepen van Alkmaar: Yff Jacobsz