Jacob Meeusz | 1458-1459

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Meeusz: wonende op de Langedijk, oflivich geworden, nalatende 2 van zijn erfgenamen in Oostvriesland, gedadinct van besterfte om 6 £ (889 fol 20v)