Jacob Claesz | 1394

R.G.P. 174 p 50/Rek Baljuw Rijnland fol 5
Voornamenindex

schout van Waarder in het land van Woerden: Jacob Claesz