Claes Fransz Oetgens | 1599

Caartboek Bloemendaal fol 44
Voornamenindex

Claes Fransz Oetgensz, tot Amsterdam, bezit 1820 roeden 36 voeten in de Vogelsanc