1625-02-17 |

Kroniek Hist Gen jg 1851 p 146/Arch Mathenesse
Jaartallenindex

overdracht van een huizinge binnen Zaltbommel en andere goederen, gedaan door Jan Pieck Ottenz als gevolmachtigde van Johanna Pieck, abdis van St Servaes binnen Utrecht