1625-06-07 | Alkmaar

Bruinvis: Aanv Inv Arch Alkmaar p 112 no 63
Jaartallenindex

Soetgen Jansdochter van der Nyenburgh en haar man Johan Cramer te Haarlem, verkopen aan de stad Alkmaar 219 roeden land beoosten den Frieschenweg te Alkmaar (gebruikt tot een nieuwe plantagie)