1625-07-06 | Heemstede

Inv Arch Heemstede fol 142v
Jaartallenindex

schout, schepenen en kerkmeesters van Heemstede kopen van Jan Caetman zijn boomgaard en huizinge, voor 1900 gld; daar dit een Hollands leen was, werd op 1625-09-12 de schout namens de kerk beleend; 1631-08-25: accordeerde de heer van Heemstede met schout, schepenen en kerkmeesters wegens de limieten tusssen het croftje gelegen ten westen van de Steenen Camer, daer het school werd gehouden, en het land waar de Steene Camer op stond, eertijds één leen, nu gesplitst in een gedeelte van de heer van Heemstede en een deel van de schout voor de kerk. De heer van Heemstede mocht zijn deel betimmeren; beleningen: 1387 - Jan Boudynsz, 1393, 1430 - Boudyn Jan Boudynsz, 1449-02-12: Jan Boudynsz, 1480-07-09: Jacob Dirksz, 1480-08-06: Jan Boudynsz, 1486-12-17: Claes Jan Boudynsz, 1493-12-27: Boudewyn Voppenz, 1494-02-25: Wolphaert Aelbrecht Symonsz, 1496-12-19: Aelbrecht Wolphaertsz, 1541-03-28: jvr Alyd van Armsaet [Avesaet], 1560-03-20: jhr Adam van der Duyn, 1593-03-17: Cornelis Claesz Bruijn alias Dikbier, 1593-05-30: Jeronimus Bruynseels, 1598-10-29: François Bruynseels, 1615-09-25: Jan Crijnsz, schoolmeester, 1616-02-26: Jan Jansz Caetman, 1625-09-12: de schout tbv de kerk, 1756-08-08: Abraham van Tonningen, daarna geallodialiseerd