1625-07-01 |

P.N. van Doorninck: Inv Charters van der Does regest 158
Jaartallenindex

lijfrentebrief, groot 33 pond 6st 8d op Henrica van der Does, weduwe van Mathenesse, oud 35 jaar, onder haar biljet van den 200e penning, betaalbaar in 2 termijnen, op 1 Januari en 1 Juli van elk jaar te Leiden