1590-11-25 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest 112, 111
Jaartallenindex

Berendt van Ittersum, leenheer, verklaart dat Eernst Mulert, mede namens zijn broers Johan Mulert die oelde en Johan Mulert die jonghe, hebben verkocht aan Johan Buschman en zijn broer Christiaen Koeners, een rente van 15 goudgulden en 17 ½ st, resp voor ¾ en ¼ deel, dat deze rente deel uitmaakt van een rente van 87½ gld die de gebroeders Mulert trekken uit 72 morgen land van Albert van Ittersum en zijn zuster Anna van Ittersum, gelegen in Mastebroeck. Dat Albert en Anna dit land geerfd hebben van hun vader Robert van Ittersum, en dat deze rente gelost mag worden met 250 g.gld; 1590-09-24: dezelfde leenheer verklaarde dat dezelfden aan Jacob van Santhen en zijn vrouw Elsgen Caemerlinghe een rente van 13 goudgulden hadden opgedragen, deel uitmakend van dezelfde rente van 87½ g.g