1617-10-08 | Egmond

R.A.H. O.R.A. 529 fol 44
Jaartallenindex

notaris H. Vockestaart te Delft instrumenteert dat Sasbout van der Dussen, wonende binnen Delft, als gehuwd met Anna van der Hoogh, volmacht geeft aan mr Cornelis du Quesnoy, advocaat voor het Hof van Holland, Pieter van Groenewegen en Pieter van Veen, notarissen in den Haag, om op te dragen tbv Ysbrant Govertsz d'Overschie binnen de voors. stad "seecker stuck leenland gelegen in Egmond, gebruikt bij Jan Dirckssen Sammerman, oostwaarts van den Hoogen dyck ende Jan Hendrickssen naast d'abdie tot Egmond wonende", 3½ morgen land, bij hem comparant op gisteren aan de voorn. d'Overschie verkocht voor mij als notaris, zoals de coopcedul inhoudt en de laatste leenbrief van 1617-07-24. Voor de som van 1400 gld in gereed geld (vgl 1617-07-20)

in presentie van Miciel Lambrechtsz Krieckenbeecq, brouwer in de brouwerij "de Werelt"en Adriaen cuper in de voors. brouwerij