1553-1563 |

Bissch Oud Arch Haarlem Coll v.d. Does, van Adrichem, doos 61 dossier XI no 10
Jaartallenindex

rekening van ontvangst en uitgaven die Jacob van der Does gehad heeft van de goeden behorende tot de vicarie in de parochiekerk te Beverwijc, op OLVr altaar, possesseur Aelbert Joostenz door collatie van Jacob, 1553 ontvangsten: Florys Jansz op Hoochdorp, bruiker van 1½ morgen in Hoffland, 10£, hij huurt op 8 november zijn 1½ morgen weer in, 20sc; Huych Jansz 1 jaar pacht, 26£ 3sc 6d; Florys Claesz, onder St Aechtendyc een stucke hoylants en een stuck weijlants gehuurd, 30sc; Dirck Auwelsz van pacht op zijn huis 16sc 1d; 1554: 1) Symon Thybautsz van wege Florys Claesz die in huere genomen heeft een stuk hoylants gelegen after Garbrant Jansz onder den dyck, beneven des prelaetslant dat Florys mede bruyct, mit noch een stucke weylants gelegen benoorden t blauwe slootge, de tijd van 3 jaren om 29£, 2) Floris Jansz huurt 1½ morgen voor 5 jaren, 15£, 3) Alyd Cornelisdochter, 22sc, 4) pacht op Dirck Auwelsz huys, 18sc; 1555: van dezelfden behalve Aleid die hier Aleid Pietersdochter heet, evenals in de volgende jaren; 1556: dezelfden; 1557: dezelfden, behalve onder 4) nu Cornelis Jan backers huys dat Dirc Auwelsz te betalen plach, 18sc; 1558: dezelfden; 1559: dezelfden, onder 2) de weduwe van Florys Jansz; 1560: de weduwe van Floris Claesz; 1561: 1) Marytgen Floris Claesz weduwe uit handen van Symon Thybauts, 30£; 2) Cornelis Florys [zoon van Florys Jansz], 17£; 3) Alyt Pieters, 22sc; 4) thuys van Dirck Auwel, niet; 1562: Maritgen Florys Claesz weduwe, 30£. Uitgaven: Jacob heeft op 1553-05-26 bode gezonden aan zijn oom mr Lieven van Burgh, wegens het overlijden van mr Geryt Ramp; Symen Thybautsz ontvangt voor het innen van de pachten 21sc, etc. Afgehoord en goedgekeurd door Albert Joosten op 1564-03-12 (vgl 1377-04-15, 1555-03-19, 1555-04-07, 1560-03-03)