1544-04-13 [er staat: 1543 na Paschen] |

R.A.H. Coll Aanw 120 Caput N.H. fol 296v
Jaartallenindex

leenmannen van Holland oorkonden dat Roeland heere tot Heemstede en Arleveen opdroeg "die hofstede geheten die Waart" met al zijn toebehoren, gelegen tussen de twee Rynen in de ban van Leiderdorp. Item noch een leen groot 3 morgen, gelegen omtrent die hofstede ten Zijl in denselfden ban van Leiderdorp, geheten dat oude kerkhof, welke percelen hij van de grafelijkheid in leen houdt. Deze opdracht doet hij tbv de edele Jacob van Duyvenvoorde, here van Opdam en Hensbroek, met het verzoek hem ermee te belenen. Actum op thuys ter Riviere omtrent Schiedam (vgl 1543-10-25)

bezegeld door: Adriaen van Mathenesse, ambachtshere van Oude- en Nieuwe Mathenesse, Anthonis Jacob Muijsz, schout der stede van Schiedam, leenmannen; Claes van Mathenesse (ondertekent), Jan Aertsz, secretaris der stede voorn.