1394 | huis Rynestein

Rek Rentmeester NH 1394 fol 55, gedrukt p 99
Jaartallenindex

… ende die rentmeester reet recht voirt weder thuys tot Rynensteyn ende besatetde him, verteert binnen 2 dagen met 4 paerden 3 £ 6sc 8d