1537-06-27 |

R.A.H. Coll Aanw 123 Caput Zeeland fol 29v
Jaartallenindex

Karel oorkondt dat voor zijn stadhouder van lenen compareerde jhr Loys Tzaarts, heer van Rammeloe, als man en voogd van jvr Johanna Quarre, en heeft verzocht, achtervolgende zekere schifting en deeling gemaakt tussen de kinderen van wijlen heer Loys Quarre, in zijn leven ridder, onse Raad en tresorier van onser oerden, van haars moeders zijde vrouwe Barbara Cruesinx, ter ener zijde. Ende jvr Elisabeth Cruesinx, huisvrouw van jhr Roelof van Dalem, heer van Dongen, ter andere zijde, om te hebben investiture en verlij van ⅙ deel van de ambachtsheerlijkheid van Melissant, Noorderschorre en Wellestrype, en dat hij vervolgens jvr Johanna Quarre, huisvrouw van de heer van Rammeloe, hiermede beleend heeft als leen van Voorne, onversterfelijk erfleen. Haar man jhr Loys Tseraets doet de eed hiervoor. Op 1541-03-17 (1540) doet Charles Quarre als gestelde voogd van jvr Johanna Quarre, weduwe jhr Loys 't Zaraerts heer van Rammeloe, de eed

heer Zegelyn van Alveringen heer tot Hofwegen, ridder, Cornelis Barthout Jansz, Willem Pietersz Criep, Anthonne Lebucq, leenmannen; 1541-03-17: Pieter van Halmael, Cornelis Barthouts, Willem van Criep, leenmannen van Holland