1570-07-12 |

Arch Abdij Egmond Inv no 378
Jaartallenindex

mr Geryt Boot als rentmeester van de Abdye van Egmondt, eyscher, contra Dirick Pietersz, gedaegde, schepenen verclaeren voor vonnisse dat den huyerman van Vuytterste Ven bij provisie thoij daer op staende, thuys halen sal over de Middelcamp daer questie om de notwech af es, ende dat die gedaegde sijn actie sel institueeren als syn guede Raedt gedragen sal, ondertekend door de secretaris in Heyloe