1570-08-01 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 741/dl I Oorspr Inv 825
Jaartallenindex

schepenen in den Hage oorkonden dat Anneken van Dam, weduwe van Jan Doublet, in leven procureur voor het Hof van Holland, met Adriaen Benninck als haar gecoren voogd, transporteert aan Neeltgen Diricxdochter, weduwe Heynrick Woutersz, een rentebrief van 9 Kar gld op Adriaen Cornelisz alias Puijr te Monster, waardoor deze gestoken is. Onder verband van haar huis en erf aan de Plaetse, oost: Willem van Dam, secretaris van het Hof van Holland, zuid: Zyner Majesteits valckhuys, west: mr Anthonis van Dyk, advocaat voor het Hof, noord: de heerstraat (vgl 1548-07-01)

Pieter de Vries en Eeuwout Jorysz, schepenen