1570-08-12 |

Ms Opstraeten v.d. Molen III fol 643-648; R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 65v; V.R.O.A. 1909 p 136 no 150/Arch Deltmold-Brederode
Jaartallenindex

testament van heer Nicolaas Gerardsz heer van Assendelft et Heemskerk, ziek te bedde liggende, na octrooi. Hij bevestigt zijn codicil van 1564 voor schepenen etc in den Hage gemaakt. Zijn universele erfgenaam is Florentius de Assendelft, suum nepotem sibi cohabitantem omnium et singulorum bonorum suorum feudalium ut pote in Assendelft et in Heijmskerck, behoudens dat zijn vrouw Wilhelmina de Haeften het vruchtgebruik van deze goederen voor haar leven behoudt, en legateert haar zijn goud, zilver, inboedel in het huis Assendelft te s Gravenhage. Bij haar overlijden zullen haar erfgenamen hiervoor aan Floris 11000 Flor Brab (20 st lib) moeten uitkeren. Verder krijgt zij in eigendom 18 morgen land in Monster, leen van de abt van Middelburg. Zijn 4 natuurlijke kinderen Joannes, Philippus, Catharina en Johanne krijgen 1000 gld Brab, na het overlijden van zijn vrouw. Aan zijn trouwe dienaren Arnoldus Engelbertsz en Johannis Johannisz legateert hij 200 Brab gld. Tot voogden over Floris van Assendelft benoemt hij heer Henric Hermale, Johannes de Treslong, advocaat in het Hof van Holland, mr Willem Johannis Schouten, Raad, en mr Anthonis Houffslach, advocaat idem. Actum sunt hec in porceto prope Aquisgranum in balneo molendino aureo [Burtscheid bij Aken, Holleman p 365]

presentibus ibidem: Johannes van Drencquaert, mr Hermannus Mousgenbrouck, heer Petrus Petrus Petri Hogerbeets, med. doctor; ook ondertekend door Matthias Walraven vicepastor Borcelensis