1570-08-27 |

A.R.A. Inv Arch Mackay van Ophemert regest 90
Jaartallenindex

Jan Claesz neemt aan van Adam van Boxmeer, vicaris van OLVr altaar in de kerk van Opynen, voor 6 jaar, de volgende percelen ten halve te bebouwen: a) 4 morgen onder Opynen, genaamd "die Vicken stucken", b) 1 morgen onder Opynen, genaamd "het Kempken", c) 1 morgen op Weerdenborch, d) 4 morgen in t osterbroeck, e) 4 hont in de Ryert. hij huurt van de vicaris: a) 2 morgen onder Opynen, genaamd "de Roes", b) ½ morgen onder Heessel

ten overstaan van: Jacob de Cock van Opijnen, Huybert van Boxmeer, Willem Martensz, pastoor te Opynen, Anthonis Spiring, Goris Claesz, schout te Opijnen