1570-09-06 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 65
Jaartallenindex

koning Philips beleent Cornelis Michielsz, wonende tot Hoechwoude, na dode van zijn vader Michiel Jan Michielsz.z met ½ van 25 geersen land gelegen in de ban van Nierop en nog ½ van 4 geersen land aldaar, daaraf de wederhelft toebehoort Michiel Jan Michielsz.z. De 25 geersen belend zuid: Cornelis Zijbrantsz, oost: Cornelis Jacobsz. Ende die 4 geersen in t oosteynde van Nierop belend zuidwest: niet genoemd, oost: Claes Taemsz. Te houden tot een onversterfelijk erfleen

mr Cornelis Oem, Pieter Herweijer, Jan Hobyn, Cornelis Weylandt, Pieter Gerritsz, leenmannen