1570-09-12 |

Carth in Raamsdonk Cartul anno 1518 fol 105
Jaartallenindex

schepenen van Woudrichem getuigen dat heer Erasmus van Roosendael als prior van het Carth. convent bij St Geerdenberg, uitgegeven hebben in erfpacht aan Cathelyne, weduwe van Peeter van Dorsten, 3 morgen land jaarlijks voor 3 Kar gld, oost: die vicarie van St Annenautaer binnen Woudrichem, west: de gemene nieuwe wech, noord en zuid: die gemene steech. Welke voors. erffchyns de voors. Cathelyn met Merten Jansz als haar gecoren voogd accepteert. Zij stelt tot onderpand voor de betaling een huis, gesaet en boomgaert, tesamen groot 3 hont lants, gelegen op dat Gat genaempt den Gubaen [?], streckende in t west nevens den ouden dyk. Boven staat: den brief van 9 Kar gld sjaars erfpacht ter sake van 3 morgen lants onder Worckom gelegen, aen de weduwe van Pieter Jansz van Dorsten uytgegeven, woenende tot Gorckum op die visch....

Merten Jansz en Hendrick Gootsconinck Matthysz, schepenen van Woudrichem