1570-09-15 | Heemskerk

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 65v
Jaartallenindex

koning Philips beleent Geryt die Grebber na dode van zijn vader Jan de Grebber, in zijn leven baljuw van die Beverwijk, met 10 oude garssen lants mitten aenwerpen, gelegen by den huyze van Heemskerck, tusschen den cingel van den huyze ende den ouden hoff, ende is geheten "Wyven venne", west: Joost van Zijl, oost: Willem Six, zuid: het huijs te Heemskerk, noord: Dirrick Gerritsz, te houden tot een onversterfelijk erfleen

mr Cornelis Oem, Pieter Herweijer, Pieter Gerritsz, leenmannen