1556-05-02 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e afd no 342 p 109
Jaartallenindex

koning Philips verkoopt aan de broers Adriaen en Cornelis Jansz [van der Nyenburch], poorters van Alkmaar, de hofweide van het huis van de Nyenburch, genaamd "Schaapsvenne", groot 18 morgen, voor 5000 £ (tevoren verpacht voor 150 £). Kopers verklaren in 1558 dat aan hun oom mr Cornelis Jansz, advocaat voor het Hof van Holland, ½ ervan toebehoort. [aanvulling: de oom en neef Adriaen Jansz en Jan Jansz haastten zich om het terrein waarop de Nyenburg gestaan had (de Hofweide) te egaliseren. Deze werkzaamheden waren in 1566 gereed. Twee stukken, bovengronds, waren van de ruïne nog blijven staan. De Alkmaarse burgemeester Adriaen Doedesz verklaart: ick heb anno 1557 denselven Phobustoorn gezien eensdeels op te ruynen geweest. Onder deze toren werd een hoofd met gebbeente gevonden (van Phobus !)]