Castricum: ten noorden van de Noordmaadweg III:07 | 1561

10e penn inv 74 I fol 43v
Maatboek Heemskerk

in "de Hem"

Castricum: ten noorden van de Noordmaadweg III:07

eigenaar: Lysbet Jans tot Haarlem

huurder: Baef Jacops, de vroedvrouw

567 roeden

5 £