1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

¼ deel van alle die landen die Willem Willem Andriesz althans in pacht heeft voor 105 R gld per jaar, daarin gerekend die voors 5 Wilh scilden (uit de Rietcamp), en behorende die andere ¾ aan Gysbrecht van Zwieten ¼, Lutgart van Swieten weduwe van Gerrit van Schoten ¼ en Gysbrecht van der Bouchorst en die kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst ¼

Cartul Assumburg