1508-01-31

Cartul H Geest te Haerlem/ Archief Marquette
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Bouwen Willemsz

koper: de Heilige Geestmeesters te Haerlem

2 ackeren zaetlants van 3 ½ achtendeel rogsading

belending: noord: die Heilige Geest te Haarlem; oost: Joost van Zijl; zuid: Joost van Zijl; west: die Schoubeek

Cartul H Geest te Haerlem/ Archief Marquette