1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

ΒΌ deel van alzulke landen als ick gemeen heb leggen met Gysbrecht van Swieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en de kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst. Bruict: Mergriete Maerten Dircsz weduwe op t Hofland, per jaar voor 15 R gld; daar mijn portie of beloopt 3 R gld 15 st

Cartul Assumburg