1528-02-24

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Floris heer van Wyngaarden (hem en zijn voorouders aangekomen uten huijse van Swieten)

koper: Alyd van Kyfhoek, douagiere van Assendelft

ΒΌ deel van den lande als ik gemeen heb leggende met Gysbrecht van Swieten, Lutgaert van Swieten weduwe Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en de kinderen van wijlen Floris van der Bouchorst; bruict Mergriete Gheryt Dircsz weduwe, per jaar voor 11 R gld, daer mijn portie of beloopt 2 R gld 15 st

Cartul Assumburg