1625-02-04

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 14v
Transportregister Egmond

Claes Cornelisz Brechten heeft gecoft van Gerrit Jansz van de Mosch, een stuk land genaamd Staetsencroft, gelegen tot Egmond [Binnen], groot roeden, belend oost, west: de wech, noord: des coopers moeder, zuid: de cooper. Koopsom 800 gld