1625-03-01

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 3v, fol 44v
Transportregister Egmond

Claes Jacobsz als man en voogd van Maritgen Claesdochter, Claes Claesz, en Cornelis Claesz als erfgenamen van hun vader Claes Claesz Wagenaer, hebben vercoft tbv Jacob van Egmont, burgemeester op de Houve, 2 broeck stuckens lant gelegen in de ban tot Reynegom, oost: Floris Willemsz weduwe, zuid: de vercopers, west: Neel Jans, noord: Aef Miesdochter. Koopsom 600 gld. Ondertekend: Clement Symonsz en Jan Heyndricksz; 1626-09-30: Jacob van Egmont, oud burgemeester op de Houve, verkoopt dit aan Reijer Adriaensz, buervrijer tot Wimmenum, belend oost: de halve camp, zuid: de erfgenamen van wijlen Claes Claesz, west: Neel Jansdochter, noord: Aeff Miesdochter. Koopsom 697 gld

1626, schepenen: Mies Dircsz en Jan Hillebrantsz