1625-03-26

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 4
Transportregister Egmond

baljuw, schout en schepenen tot Egmond oorkonden dat Claes Cornelisz Brechten, onse buerman, verkoopt aan Jacob Cornelisz, mede schepen van onsen dorpe, een stuck weijlants gelegen in onsen ban van Egmond Binnnen, groot 900 roeden, genaempt "het Liescamptgen", oost: de Egmondervaert, west: Jacob Cornelisz Walenburch, noord: Aelbert van Nol en zijn kinderen. Betaald met een termijnbrief van 740 Kar gld. Als waarborg stelt hij zijn croft land genaamd "Staetsencroft", groot 650 roeden, oost, west: een wech, zuid, noord: Claes Cornelisz Brechten. Afgelost 1649-01-11 (vgl 1624-06-23)

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmond, Volckert Jansz en Cornelis Jacobsz, schepenen aldaar