1625-05-03

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 5
Transportregister Egmond

schepenen in Egmond oorkonden dat Thonis Dirricsz, buerman op die Houve, verkoopt aan Cornelis Aelbertsz Bolle, een vrij huis en erf op die Houve aen de nieuwe Vaert, oost: de korte Hopstraet, west: Cornelis Dirricxz, zuid: de wech van deze vaert, noord: de kinderen van Harman Swaertveger. Belast met 21st 4 penn per jaar erfpacht tbv de grafelijkheid

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmont