1625-05-07

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 6
Transportregister Egmond

schepenen in Egmond oorkonden dat Cornelis Adriaensz van de Camer, onse buerman tot Egmont te Reynegom, verkoopt aan Jelis van Eenigenburch, wonende tot Alcmaer, een losrente van 15 gld 12st 8 penn per jaar, losbaar met 250 gld, onder verband van zijn land gelegen in onsen banne, genaempt "benoorden thuijn", groot 600 roeden, oost: Heyndrick Boelisz, zuid: Cornelis Jacobsz, west: Cornelis Thomasz, noord: de weduwe Harper Rembrantsz

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond