1625-05-22

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 5v
Transportregister Egmond

Aris Jansz, backer op de Houve, erkent schuldig te zijn aan Meyndert Jacobsz Madder 63 gld 1st ter saecke van gehaelde rogge, rente de penning 16, onder verband van zijn huis en erf daer hij in woont, liggende op de Houve, belend oost: Thonis Adriaensz Nolleman, noord: de school, west, zuid: een straat [Molenstraat]