1625-05-24

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 6
Transportregister Egmond

schout van Egmond en schepenen aldaar, oorkonden dat Willem Cornelisz van der Burch, burger binnen Delft, als procuratie hebbende van Styntgen Willemsdochter van den Heuvel, weduwe van Niclaes Fransz Sonck, brouwer in de Visch tot Delft, dd 1624-11-18 voor notaris Hendrick Vockestaert te Delft, transporteert aan Aelbert Aelbertsz Lacker, onse buerman te Egmond Binnen, een stucke lants gelegen in onsen banne, bij het huys van Pouwels Roken, belend oost: de gemene wech, zuid: Isbrant de Rijck de jonge, west: Cornelis Pietersz Moeij en Claes Cornelisz, noord: Jacob Cornelisz. Koopsom 2000 Kar gld

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmont, met hun merck