1625-05-29

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 7v
Transportregister Egmond

schepenen van Egmond oorkonden dat Willem Willemsz smit en oud-schepen tot Egmond Binnen, als voocht van Styntgen Willemsdochter, nagelaten dochter van wijlen Lijn Fransdochter, lest weduwe van Thonis Cornelisz alias Breugom, transporteert (verkoopt) aan Dirrick Thonisz, timmerman, wonende op die Houve, een vrij huis en erf op de Houve, belend oost: de Molestraat, zuid: de wech, west: Jan Heyndricsz Tegel, noord: Thonis Pietersz Vriesman. Betaald met een termijbrief ter somme van 420 gld

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond