1625-05-29

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 8
Transportregister Egmond

schout van Egmond en schepenen aldaar oorkonden dat Jacob van de Geest, notaris te Alckmaer, als geordonneerde voogd over Geertgen, Aeltgen en Maritgen, kinderen van Jan Jacobsz Melcknap en Tryn Jan Wijnendochter, beide overleden, staende met haar goedere ter weescamer van de voors. stede, verkoopt aan Maria van Nesse, poortersse van Alkmaar, een losrente van 27 Kar gld losbaar met 600 Kar gld, onder verband van een stuck weijtlants in de ban van Egmond, genaamd "het Schijtvelt", groot 4 morgen, west: de Maetwech, noord: Dirck Geritsz, oost: Cornelis Jansz c.s, zuid: Jan Cornelisz van de Neeuburch's erven; 1640-06-30: gecasseerd op vertoon van Jacob van de Geest notaris te Alkmaar, als voogd van Geertge, Aeltge en Maertgen, kinderen van Jan Jacobsz Melcknap

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond, met hun merck