1671-05-28

R.A.H. O.R.A. 2106 fol 126v
Transportregister Egmond

Gerrit Harmansz en Jacob Willemsz Boon x Francijntie Harmens, beijde kinderen en erfgenamen van Trijn Jacobs, weduwe van Harmen Harmensz kleermaker, transporteren aan juffr. Magdalena van Brinchof, weduwe van Beuckel van Zanten, een krofte lants genaamd "de Gas[thuys ?] tuijn" en 5 banen, gelegen tot Egmondt Binnen, oost: een gemeen laantje en Claes Aarjensz Mooij, west: Cornelis Harmensz, zuid: Pieter Reijersz, noord: Dirck Jacobsz Craackman. Laatste transporten 1662-06-20 en 1667-05-10