1625-02-01

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 166v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Hans Cosijn, geweest bleecker in Aelbertsberg, transporteert aan Cornelis Garbrantsz, wonende te Aelbertsberg, de opstal van een woonhuys, coochuys, melckhuys, garenhuijs en turfschuur, staende op de grond en bleyckerije van Jacob Willemsz; ook al het gereedschap, zoals hij daar gewoond en dat gebruikt heeft, gelegen in de ban van Aelbertsberg. Koopsom 2000 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Cornelis Symonsz en Claes Baertsz, schepenen