1625-02-05

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 167
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Pietersz Couhorren, Frederick Pietersz Couhorren en Frans Huijgen, alle ooms en bloedvoogden over de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Cornelis Claesz Schouten en Maritgen Pietersdochter, verkopen aan Willem Pietersz Couhorren, mede oom van de kinderen, en Mayke Verbeeck, weduwe van Joost Verbeeck, ⅕ part in een blekerij, daer de weduwe zelf in woont, met nog ⅕ part in een stuk weiland gelegen achter de blekerij, waarvan de cooper en coopster gezamelijk die vier gerechte vierde parten bezitten, belend west: Willem Pietersz Couhorren, noord: de erfgenamen van Fijl Ariaens, oost: de Delft, zuid: de stad Haarlem. Belast met 120 gld, koopsom van dit ⅕ part 445 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Cornelis Symonsz en Claes Baertsz, schepenen