1625-02-25

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 170v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Outgert Arentsz, vader van het H. Geesthuys binnen Haarlem, verkoopt aan Jan Cornelisz Bly, buerman in de Vogelesanc: 1) een stuk land, groot 2 morgen in de ban van de Vogelesanck, zuid: Jacob Jeroensz, west: Jan Cornelisz Blij en Jacob Jeroensz, oost: Jan Philipsz en Jan Cornelisz Blij, noord: Philips Claesz, belast met 3 gld per jaar Brederodes erfpacht; 2) noch een stuk land aan de westzijde van voornoemd land in de ban van Vogelesanck, groot 9 hont, zuid: Jacob Jeroensz, oost: het voors. land, noord, west: de wildernis. Belast met een erfpacht. Koopsom 1800 gld. Uitvoerige regeling van de betaling. Verkoper verbindt hiervoor een hooffstede met twee boomgaerden genaempt "die Kuijp", groot 9 hont, en nog 4 morgen 5 hont land daaraen gelegen in 3 verscheydene stucken

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Cornelis Symonsz en Claes Baertsz, schepenen