1625-03-13

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 153v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat de broers Jan Jansz en Louwerijs Jansz, nagelaten zonen van wijlen Jan Cornelisz Couter, transporteren aan Jan Aelbertsz en Gerrit Maertsz, onse buyrluyden, een thuyn ofte erve lants groot 7 of 8 roeden, oost: het land van Jan Aelbertsz, zuid: huis en erve van Gerrit Maertsz, noord: die buyrwech. Koopsom 19 gld contant. Met het merk van Cornelis Symonsz

Hans Gysbertsz van Leeuwen, schout, Cornelis Symonsz en Claes Baertsz, schepenen in Tetrode