1598-04-30

R.A.H. O.R.A. 1063 fol 148 no 132
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Overveen oorkonden dat Cornelis Arijaensz, buerman in de Vogelsanc, erkende verkocht te hebben en deswege schuldig te zijn aan Engel Louwerisdochter, een jaarlijkse losrente van 25 gld, losbaar met 400 Kar gld. Onderpand: een stuk weiland groot 2½ morgen in de Vogelesanc, noordwest en zuidoost: Cornelis Aryaensz voirs, zuid: Pieter Dirksz, met zijn portie van de Kijffduijnen. Zijn vader Arijen Woutersz van Cattendijck is borg

Balthasar Cornelisz, schout, Gerrit Dircsz Slinck en Willem Pietersz, schepenen