1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

buyten de zeven molens ende Waterpoort van St Kathrynenbrugge: Willem Jansz van Spaerwoude bezit zijn huys met een schuur ende een bogaertje, getaxeert op 10 £

folio nummer: fol 11