1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Korsgen van Rijck heeft in huyr een huijsgen om 3 £

folio nummer: fol 12v